مدارک مورد نياز جهت صدور سند المثني

این مورد را ارزیابی کنید
(1 رای)

مدارک مورد نياز جهت صدور سند المثني

1-    درج آگهي در روزنامه کثيرالانتشار(مفقودي سند فروش)

  • ذکر شماره موتور تنه، پلاک و نام صحيح موتور (تک تاز موتور) الزامي است.
  • در صورتيکه که درخواست سند المثني فروش بعد از تعويض پلاک باشد ذکر شماره پلاک سابق الزامي است
  • در صورتی که هر سه نسخه سند مفقود شده حتماً در آگهی ذکر شود.
  • ادامه مدارک  را در ادامه مطلب ببینید.

 

2-    تعهد محضري کشف فساد (مفقودي سند فروش)‌

  • ذکر شماره موتور ، تنه- پلاک الزامي است.
  • · در صورتيکه که درخواست سند المثني فروش بعد از تعويض پلاک باشد ذکر شماره پلاک سابق الزامي است
  • ارائه گواهي امضا بجاي تعهد محضري مورد تائيد نمي باشد.
  • در صورتی که هر سه نسخه سند مفقود شده حتماً در آگهی ذکر شود.

3-    عدم خلافي

4-    فرم بازديد مورد تائيد راهنمايي رانندگي يا تعويض پلاک يا کارشناس رسمي دادگستري

5-    درخواست کتبي مالک (علت مفقودي سند فروش و درخواست سند المثني)

6-    نامه از نماينده فروش

7-    در صورتيکه شخص موتور کارکرده خريداري کرده باشند کپي برابر با اصل وکالتنامه    از مالک اول

کپي برابر با اصل کارت موتور يا شناسنامه مالکيت ( مربوط به پلاک ملي)     

خواندن 2811 دفعه