en
2021/10/10

مدارک لازم جهت صدور برگ سبز و سند موتورسیکلت صفر در صورتی که خریدار صادره از تهران باشد

مراحل صدور : سه برگ سند کمپانی ، موتورسیکلت که در اختیار نمایندگی فروش است بنام خریدار تایپ می‌شود و به همراه
کلیه مدارک خریدار توسط نماینده شرکت تحویل مرکز شماره‌گذاری می‌شود . بعد از ثبت مشخصات مالک ( خریدار ) در سیستم
شماره‌گذاری راهور ناجا ، سند سبز توسط نمایندگی تحویل مالک ( خریدار ) می‌گردد . کارت موتورسیکلت و کارت سوخت به
آدرس مالک توسط پست ارسال می‌گردد .
: مدارک مورد نیاز
کپی برابر اصل شناسنامه و کارت ملی در دفتر اسناد رسمی با مراجع قضایی برابر اصل شود
اصل بیمه‌نامه شخص ثالث یکساله ، ممهور به مهر نمایندگی بیمه
اصل قبض برق با آب یا گاز جدید که دارای کد پستی باشد در صورت نداشتن کد پستی قبض‌ها یک قبض تلفن نیز ارائه
دهید ( قبض تلفن به تنهایی قابل قبول نمی باشد و با دریافت گواهی کد پستی آدرس از منطقه پستی محل سکونت
اصل برگه عدم خلافی با برگه پرداختی خلافی به روز / دفاتر پلیس +۱۰ برگه خلافی اخذ گردد
حداکثر زمان لازم برای آماده شدن سند بیست روز است
.مبلغ صد و پنجاه هزار تومان بعلاوه هزینه‌های جانبی ( هزینه کپی ، پیک پستی ) گردد

چنانچه شناسنامه خریدار صادره از شهرستان باشد علاوه بر مدارک ذکر شده در بالا یکی از این مدارک زیر نیز الزامی است و باید
:تحویل فروشگاه گردد
اصل سند منزل به نام خریدار با پدر و مادر با همسر
اصل اجاره نامه اعتباردار با کد رهگیری و هولگرام
اصل جواز کسب اعتباردار
کارمند رسمی دولتی نامه از کارگزینی محل کار با درج آدرس محل سکونت
دفترچه تامین اجتماعی اعتباردار
اصل نامه بارکد‌دار با کد رمزدار از محل تحصیل فرزند