en
2021/10/10

شرایط ضمانت موتورسیکلت بر اساس آیین نامه اجرایی قانون حمایت از مصرف کننده و تولید کننده موتورسیکلت
دارای ۱۲ ماه گارانتی مطابق شرایط گفته شده در ذیل و ۱۰ سال وارانتی ( تامین قطعات و خدمات پس از دوران گارانتی از زمان
تحویل به مشتری می باشد

رنگ تنه و باک دارای ۳ ماه گارانتی تعویض می‌باشد
گارانتی خدمات ارائه شده توسط نمایندگی های شرکت به مدت ۲ ماه
گارانتی قطعات تعویض شده توسط نمایندگی های شرکت به مدت ۶ ماه

میزان ضمانت اقلام استهلاکی به شرط استفاده صحیح کاربر موتورسیکلت مطابق جدول ذیل می باشد

به منظور رعایت حقوق خریداران موتورسیکلت‌ها در بدو استفاده از محصول ضمانت کار کرد اولیه با توجه به مصرفی بودن برخی از قطعاتی که در آئین‌نامه حقوق مصرف‌کنندگان موتورسیکلت به آنها اشاره نشده است به قرار ذیل توصیه می‌گردد
لوازم برقی مانند لامپ ، اتوماتیک راهنما ، بوق و سیم ترمز ، کلاچ و … به میزان یک ماه
(زین ، طوقه ، زنجیر و کمک فنرها (در صورت پس‌زدن روغن به میزان یک ماه

اقلام مصرفی شامل روغن و فیلتر دارای گارانتی نبوده و مشتریان هزینه را پرداخت می‌کنند